Фондация ДА ЛАБ представя, произвежда и дава възможност за експеримент с новите медии и технологии. Организаторите и куратори на DA Fest – Венелин Шурелов и Галина Димитрова-Димова, в партньорство с Антони Райжеков, създават Фондация DA LAB, с цел да разгърнат дейностите на фестивала и да провеждат регулярни събития като изложби, презентации, уъркшопи и други инициативи в полето на дигиталните изкуства, за да поддържат интереса и да развиват познанията на публиката към този род изкуства. Фондацията провежда регулярни събития като изложби, презентации, уъркшопи и други инициативи в полето на дигиталните изкуства. 

Фондация DA LAB е отворена за различни видове партньорства с артисти, институции, компании и други организации.
DA LAB Foundation is open for different kinds of partnerships with artists, institutions, companies and other organizations

DA Lab на DA Fest 
DA Lab e модул в програмата на международния фестивал за дигитални изкуства, който представя нови и експериментални проекти на млади автори, които са доминиращо музикални и аудио-визуални. Форматът е лаборатория за представяне и експерименти на живо в неформална среда.
DALab е зоната на фестивала, където хората с интерес към експерименталното изкуство да се срещат и обменят идеи и опит, а по-късно вечерта да продължат с live AV set и парти.